Historien om Sct. Kjeld

Kjelds liv

Kjeld blev født i en fornem familie i landsbyen Venning i Ålum sogn vest for Randers omkring år 1100. Han var velbegavet og fik en god undervisning, og allerede som tyveårig blev han kannik ved Viborg Domkirke. I Viborg blev han sat til at undervise ved domkirkens skole - den senere katedralskole - hvor stiftets præster lærte ham kirkens sprog, latin. Omkring 1145 blev han valgt til provst af de øvrige kannikker. Kjeld var en meget omsorgsfuld, gavmild og barmhjertig mand, der gav alt, hvad han formåede til de syge, fattige og nødlidende. Til trods for, at kannikkerne selv havde valgt Kjeld som deres provst, kom det snart til stridigheder mellem dem og ham, tilsyneladende fordi de ikke brød sig om hans gavmilde uddeling af domkapitlets midler til de fattige. Kannikkerne valgte en ny provst og Kjeld flyttede til Ålborg hvor han blev præst ved Vor Frue Kirke
Senere begav han sig på en pilgrimsfærd til Rom, hvor han besøgte apostlenes grave og fik foretræde for paven som overtalte ham til at vende hjem til Viborg og fortsætte sit arbejde som provst ved domkapitlet. kort tid efter, i 1150, døde han i Viborg og blev gravsat i domkirken.

Mirakler ved Kjelds grav

Efter Kjelds død blev det fortalt, at der skete mirakler ved hans grav. Mange blev helbredt og befriet for onde ånder. Hele 12 blinde skal have fået synet igen efter at have besøgt graven. Derfor skrev kongen og landets biskopper til paven for at få Kjeld kanoniseret, det vil sige anerkendt som helgen. Den 9. juni 1188 befalede pave Clemens den 3. biskop Absalon at undersøge provst Kjelds levned og beretningerne om underne ved hans grav, og hvis Absalon fandt beretningerne troværdige, skulle han kanonisere Kjeld og bestemme, hvorledes han skulle fejres.


Sct. Kjeld i Øster Hornum kirkeSct. Kjelds Brønd

Sct. Kjeld kanoniseres

Kjeld blev kåret som helgen den 11. juli 1189 af biskop Absalon og og med pavens velsignelse, og fra nu af blev han fejret som helgenen Sct. Kjeld.
I Viborg blev bygget et Sct. Kjelds kapel ved Domkirken med et alter og et helgenskrin. ”Sankt Kjelds Ark”.

”Sankt Kjelds Ark” gik til grunde i 1726 da det meste af Viborg by, inklusiv domkirken blev lagt øde af en storbrand. I Viborg domkirke findes dog endnu Sankt Kjelds brønd i kryptens søndre kapel.

Sct. Kjelds kapel lå ved Domkirkens nordside, men da domkirken blev genopført i 1860'erne, blev det sammen med andre middelalderlig tilbygninger udeladt.
I dag holder navnet Sct. Kjelds Gade og Sct. Kjelds brønd på Nytorv mindet om Viborgs helgen levende

 

Der blev indstiftet en Sct. Kjelds messe, hvis liturgi er bevaret. På Sct. Kjelds helgendag den 11. juli blev der holdt et stort marked i Viborg, og et gilde i byen bar Sct. Kjelds navn, så Viborgs borgere har opfattet Sct. Kjeld som deres særlige helgen.

De 7 Sct. Kjelds ord:

Tillid
 
Barmhjertighed
 
Gavmildhed
 
"Den hellige dåre"
 
Ydmyghed
 
Helbredelse
 
Visdom

Sct. Kjelds ikon
se det her

Om helgeners betydning i dag
se det her