Vindum kirke

 

Vindum Kirke ligger ret højt, og kirkens tårn med det opadstræbende, ottekantede spir over den løgformede kuppel ses viden om som et slags vartegn for Vindum.

Det er oprindelig en romansk kirke, der er væsentligt ombygget i 1740’erne bl.a. med det karakteristiske etagespir med løgkuppel. Vindum Kirke er stærkt præget af næsten 300 års tilknytning til herregården Vindum Overgård, med bl.a. adelige våbener og gravpladser. På siden af korbuen kan ses et ret sjældent krucifiks, forestillende korset plantet i et kranie, og op af korset vokser livets træ. Efter sigende skulle det være det eneste af den art i Norden.

Apsis har bevaret oprindeligt halvkuppelhvælv, kor og skib har flade bjælkelofter.
Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet, i de to midterfelter ses malerier af A.F. Jæger fra midten af 1800-tallet
Prædikestolen er også fra 1600-tallet og bærer våben for slægten Brun på Vindum Overgård
I tårnrummet blev i slutningen af 1700-tallet indrettet et gravkapel med gitterlåger for H.E. Steenfeldt  og hustru.

 

 


Vindum kirke