Kort over Gudenåvandringen

 

Dag 1
Voervadbro - Rye bro over Salten å
se ruten her

Dag 2
Gl. rye ad omveje til Ry mølle
se ruten her

Dag 3
Himmelbjerget  - Virklund
se ruten her