Pilgrimsvandringer fra kirke til kirke.

af Ulla Kobberup, Viborg Pilgrimscentrum
 
 
Dette års lange vandringer arrangeret af Viborg Pilgrimscentrum, inviterer menighederne i de lokale kirker vi passerer, med på vandring, som en vandrende menighed!
 
Gennem denne invitation håber vi på, at mennesker lokalt vil gå med igennem deres sogn, og gerne længere, for at dele pilgrimsvandringens oplevelse og sælige mulighed for fællesskab med hinanden og naturen. Ved at tilrettelægge vandringerne således, at man hver dag sendes af sted af den lokale præst fra kirken på et bestemt tidspunkt, gerne kl. 9, har man mulighed for at gå med, fra kirken før ens eget sogn på vandringen, til sin egen kirke, og videre igen næste dag mod den næste. Denne deltagelse behøver ikke tilmelding, hvis man selv sørger for mad og transport til og fra vandringen. Men selvfølgelig kan man også melde sig til og gå med længere end disse enkelte dage, og gerne hele vejen!
 
På denne måde håber vi, at den førte vandrings tryghed og fællesskab, fra kirke til kirke, bringer mennesker sammen på tværs af fysiske grænser og sogneskel, og alle de andre mere usynlige grænser, der er med til at skille os ad.
Vi håber også de lange vandringer i den smukke danske sommer, vil give en ny åbenhed og opmærksomhed på sig selv og livet omkring os i verden, som åbner for den store taknemmelighed og glæde over livet, som pilgrimme ofte føler.
 
Enkelhed og nøjsomhed er en væsentlig del af vandringen og giver følelse af styrke og robusthed, som vi også længes efter, midt i hverdagens ræs.
Ro til at fordybe sig i sine tanker og sansninger, til at mærke sin oplagthed og træthed og opleve, at man vokser igennem strabadserne og forunderligt nok er frisk igen næste morgen, er også kendetegn ved pilgrimsvandring.
 
Pilgrimsvandring er med til at bryde grænser, både udadtil og indadtil, og give mod til at gribe livet, og vandringerne gennem landskabet mod den fjerne, smukke kirke giver nye oplevelser af at høre til, blive taget imod og få hvile og trøst selv på fjerne og ukendte steder. På denne måde adskiller disse vandringer sig ikke fra vandringer mod fjerne pilgrims mål, og måske giver de os også modet til selv at bryde op og gå ud i verden med en ny tillid og tro på, at mennesker og verden og livet vil os det godt. Dermed er et af pilgrimsvandringens mål flyttet ind i os selv som en tro på det gode og på kærligheden.
 
Hvis man vil deltage på enkelte dage på egen kost og transport, er deltagelsen gratis for medlemmer af Pilgrimscentrum. Ikke medlemmer donerer et lille beløb. Man behøver ikke melde sig til, og der er ikke en øvre grænse for deltagelse på denne måde.
Vandringerne tilrettelægges sådan, at man kan melde sig til hele dage eller hele den samlede vandring. Sidste tilmeldingsfrist er en uge før vandringens start. Dagsprisen dækker ledelse af turen, primitiv overnatning, ofte på gulvet, og fuld kost og følge bil til transport af den tungere bagage med soveunderlag og skiftetøj m.m.
 
Man finder beskrivelse af vandringerne på vores hjemmeside www.viborgpilgrimscentrum.dk under
"Program 2013og man kan tilmelde sig til kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk eller ringe på 20 21 43 10 og få yderligere oplysning.