Skives 2 kirker

Skive Kirke er opført i 1896-98.
Kirken er bygget med tårnet mod nord, så kirken på den måde trækkes ned i byen og byen op til kirken. Den er opført i røde mursten med lyse sandstensbånd og et væld af arkitektoniske detaljer.

Apoteker Norgaard og hans hustru tog initiativ til, at byen fik en ny og større kirke. Denne kirke blev bygget lige ved siden af den gamle kirke.

Man flyttede i 1898 meget udstyr fra Vor Frue kirke over i den nye kirke og forskellige givere bekostede resten. Norgaard skænkede altertavlen, malet af professor August Jerndorff. Tavlens motiv er Bjergprædike

 

 


Skive kirke
 

Vor Frue kirke
Vor Frue kirke er en af Danmarks smukke middelalderkirker fra o. år 1200, bygget højt på banken over Skive/Karup Å. Det oprindelige er kor og skib. Omkring 1500 blev koret udvidet med en forlængelse prydet med blindsøjler og buefriser.
 

Da kirken blev for lille havde man i slutningen af 1800-tallet mange planer om at udvide den eller rive den ned og bygge en ny. Ved undersøgelserne om evt. udvidelse opdagede man i 1887 kalkmalerierne og de blev Vor Frue Kirkes redning.

Efter Skive Kirkes indvielse i 1898 benyttedes Vor Frue Kirke som gravkapel, men i 1930èrne var der for lidt plads i den nye kirke, så i 1936 blev Vor Frue Kirke igen taget i brug som sognekirke.

I 1902-03 blev kalkmalerierne helt afdækket og de er siden flere gange blevet restaureret, sidst i 1990-92. Malerierne er dateret til 1522. I Vor Frue Kirkes malerier gives den største samlede præsentation af middelalderkirkens helgener, som vi kender herhjemme.