Referat fra generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum
afholdt 4. marts 2020

Steen bød de 21 fremmødte medlemmer velkommen og derefter sang vi fra højskolesangbogen "Velkommen Lærkelil

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent: Bent Jul vælges som dirigent og Karen som referent.
   
 2. Formandens beretning ved Steen Rasmussen
  du kan læse hele beretningen her. Formandens beretning blev godkendt med klapsalver.
  Steen erklærede i sin beretning at han anså et deltagerantal på vores vandringer på omkring 20 var det ideelle idet man så kunne nå atkende og samtale med alle, Hereffter tog Elisabeth ordet og fortalte om et par kirkevandringer  arrangeret af DVL København arrangeret hun havde deltaget i og som blev en stor oplevelse.  Elisabeth luftede tanken om at vores ture blev annonceret i DVL´s blad Vandreliv  og ad den vej få flere medlemmer.
  Flere af de fremmødte var også medlemmer af DVL men var ikke enige med Elisabeth fordi fordi der var stor forskel på hvordan en vandretur blev afviklet i de 2 foreninger.
  Flere udtrykte begejstring for foreningens nye tiltag med Café Eksistens og studiegruppen " Vejen en meditativ fordybelse i Johannesevangeliet".
  Generelt blev der uddelt store roser til bestyrelsen og dens arbejde.
   
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  Regnskabet var på forhånd udsendt til alle medlemmer. Det viste et underskud på 2.624 kr. hvilket ikke gav anledning til bekymringer da foreningen råder over en relativ stor formue
  Du kan se hele regnskabet her
  Regnskabet blev godkendt.
   
 4. Kontingent
  Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr. pr år.
   
 5. Foreningens nye vedtægter
  Vedtægtsændringerne handlede handlede udelukkende om små justeringer og blev vedtaget uden kommentarer.
   
 6. Indkomne forslag
  Ingen
   
 7. Valg af bestyrelse
  Vitta Nissen og Ole Kristiansen blev begge genvalgt.
  Marianne Ross Sørensen ønskede ikke genvalg.
  Nyvalgt blev Kirsten Birgitte Jensen.
   
 8. Valg af revisor
  Bent Jul ønskede ikke genvalg men lagde op til bestyrelsen at finde en anden i årets løb
   
 9. Eventuelt
  På opfordring tog pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre ordet og fortalte om om pilgrimsarbejdet rundt om i stiftet
  ønsket var en pilgrimsgruppe i alle provstier i stiftet hvorfor man allerede der havde uddelt "Den lille Pilgrimsbog i alle provstier.
  Endvidere havde han sat gang i en kort pilgrimsvandring hver anden onsdag morgen fra Harre kirke.

   

under generalforsamlingen serveredes Kaffe/te ristet rugbrød, kiks, ostebord og pølse og til slut Vittas lækre lagkager.

Steen takkede som afslutning de mange fremmødte og den helt igennem vellykkede aften sluttede med sangen "Må din vej gå dig i møde"

Referent Karen