Referat fra generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum
afholdt 5. marts 2019

 

Steen bød de 19 fremmødte medlemmer velkommen og derefter sang vi fra højskolesangbogen "Velkommen lærkelil"

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent: Bent Jul vælges som dirigent og Karen som referent
   

 2. Formandens beretning ved Steen Rasmussen
  læs hele beretningen her
  beretningen godkendtes med klapsalver fra de fremmødte
   

 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
  Regnskabet var på forhånd udsendt til alle medlemmer. Det viste i år et underskud på 1.048,44 kr. Karen fremhævede at det især skyldtes at vi ikke ii 2018 havde haft overskud på vore vandringer
  Du kan læse hele regnskabet her
  regnskabet blev godkendt
  Kontingent fastsattes uændret til 200 kr. pr år
   

 4. Indkomne forslag: ingen
   

 5. Valg af bestyrelse:
  På valg var Steen Rasmussen og Bente Ejsing, begge var villige til genvalg

  Valgt til bestyrelsen blev:
  Steen Rasmussen (genvalg)
  Bente Ejsing (genvalg)
  Som suppleanter valgtes Ulla Kobberup, Karen Jensen
   

 6. Valg af revisor: Bent Jul genvælges
   

 7. Eventuelt: herunder roste flere deltagere blandt andet foreningens mange nye tiltag og det omfattende program for 2019

I en pause i generalforsamlingen  serveredes vin, kaffe/te ristet rugbrød, ost og frugt suppleret med Vittas dejlige lagkager 
 

Efter generalforsamlingen afslørede Bente et meget flot billede visende de 7 pilgrimsord

Steen takkede som afslutning de mange fremmødte og den helt igennem vellykkede aften

sluttede med sangen "Må din vej gå dig i møde"

Referent: Karen