Pilgrimspræstens program

december 2020 og forår 2021

Pilgrimsvandring fra Harre Kirke, Salling provsti (onsdage i ulige uger)

Vi mødes ved Harre kirke (gl. Skivevej 2a, 7870 Roslev) onsdag kl. 9 og går en pilgrimsvandring på en times tid langs Harrevig stand. På vandringen udfoldes gennem en bibeltekst og et salmevers dagens tema i samtale og stilhed.

Vi mødes ved Harre kirke onsdage i ulige uger kl. 9 (undtagen uge 53 og uge 3). Temaerne for vandringerne ses nedenfor:

2. december: Langsomhed (tilmelding senest 1. december)

16. december: Frihed (tilmelding senest 15. december)

6. januar: Enkelhed (tilmelding senest 5. januar)

3. februar: Bekymringsløshed (tilmelding senest 2. februar)

17. februar: Stilhed (tilmelding senest 16. februar)

3. marts: Fællesskab (tilmelding senest 2. marts)

17. marts: Spiritualitet (tilmelding senest 16. marts)

Pga. Covid-19 er tilmelding nødvendig senest dagens før vandringen til sogne og pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre, tlf. 3030 8831. For flere spørgsmål kontakt pilgrimspræsten.

 

Bibel & aftenvandring i Durup, Salling provsti

8. december kl. 19 i Durup kirke (Tønderingvej 1, Durup, 7870 Roslev)

2. februar kl. 19 i Durup kirke (Tønderingvej 1, Durup, 7870 Roslev)

Vi mødes mediterer over en bibeltekst. Metoden kaldes ”Lectio Divina”, hvor man med åbenhed og nysgerrighed lader teksten tale til vore liv idag.
Efter at vi har se på bibelteksten går vi en pilgrimsvandring i roligt tempo gennem Durup og slutter af i kirken.  Du kan tage din egen bibel med eller låne en bibel i kirken.

 

Valentins-pilgrimsvandring 14. februar kl. 15-17 ved Asmild kirke og Asmild naturområde, Viborg domprovsti

Dem der vandre sammen, de får talt sammen. Nogle gange kan man må gennem mange til i livet, uden at få give sig selv til til at få gået en god tur sammen og snakket.

Undskyldningerne kan være mange – men her er muligheden.

Inviter din kæreste eller ægtefælle med på en times pilgrimsvandring gennem naturen ved Asmild Naturområde.

. Vandringen vil bestå af et par korte oplæg om kærlighed og parforholdet, bl.a. med inspiration fra Bibelen og salmer. Herefter går man Walk-and-talk med sin egen kæreste og kan tale sammen udfra oplæggene fra pilgrimspræsten. Bag efter vandringen er der mulighed for selv at reservere et bord på en restaurant eller tage hjem og fortsætte samtalen og den fælles vandring sammen.

Tilmelding kan ske til Pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre senest 10. februar.
 

Pilgrimsmeditation i Viborg Domkirkes krypt (1. søndag i måneden kl. 14)

Vi mødes mediterer over en bibeltekst. Metoden kaldes ”Lectio Divina”, hvor man med åbenhed og nysgerrighed lader teksten tale til vore liv idag.

Efter at vi har se på bibelteksten går vi en pilgrimsvandring i stilhed gennem Viborg og slutter af på Domkirkepladsen med en pilgrimsvelsignelse. 

Meditationerne er en del af pilgrimspræstens efteruddannelse i åndelig vejledning og åndelig dannelse. Man er derfor velkommen til at give pilgrimspræsten feedback på arrangementets form og indhold.

Datoerne i foråret 2021 er:

3. januar,

7. februar,

4, april,

2. maj og

5. juni.

Man behøver ikke deltage alle gange.

Tilmelding kan ske til Pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre på tlf. 3030 8831 senest dagen før meditationen

 

Pilgrimsgudstjeneste ved Viborg 7. marts kl. 14

Flere informationer kommer senere

Venlig hilsen,

Christian Kjær Bjerre    

Sognepræst i Harrevig pastorat og

Pilgrimspræst for Viborg stift

Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev

T: +45 3030 8831

www.harrevigpastorat.dk

www.viborgstift.dk/pilgrim