Nyhedsbrev oktober 2017

Nyhedsbrev nr. 3 af Steen Rasmussen Formand

Tilbageblik:
 

Pilgrimsvandringer:

Vi har engageret os stærkt i Klosterrutens Jubilæumsvandring, hvor vi på forskellig vis var involveret i ikke mindre end 7 dages vandringer. Først omkring Kongensbro, siden omkring Bjerringbro og sidst 3 dages vandring fra Overlade kirke til Nibe kirke med overnatning i hytter på campingplads. En stor tak til alle de aktive og engagerede medlemmer, som hver med deres indsats muliggjorde dette lidt ’skøre’ projekt.
 

Det var sjovt og udfordrende at vandre sammen med de fremmede pilgrimme, som gik med på Jubilæums-vandringen, for rammerne omkring vandringerne var meget løse og ikke så få ting måtte tilrettelægges under selve dagens vandring. Ikke desto mindre var det en stor oplevelse at møde ’de fremmede’.

 
Foreningens vandringer har efterhånden fundet et mønster, som udover vandring giver noget historisk input, kirkebesøg, perioder med vandring i stilhed og ofte oplæg til efterfølgende refleksion for den enkelte. Et koncept, der holder – i hvert fald for os!

 
Pasning af herberget i Hald
Som i tidligere år havde vi aftalt at passe herberget i Hald i tre uger denne sommer. Flere havde meldt sig frivilligt til pasningen, så det var ikke noget problem at finde aktive.
 

Det er en sjov og spændende opgave at modtage vandrende og cyklende pilgrimme, som gennemfører større eller mindre dele af Hærvejen. Pasningen giver anledning til møder med mange meget forskellige mennesker, og samtalerne breder sig ud i mange retninger, og mange bliver interesserede i, hvad vi er for nogle mennesker, og hvad Viborg Pilgrimscentrum er for noget.


Fortællevandring

I september afprøvede vi en ny idé, nemlig en fortællevandring.

Tanken er at kombinere en traditionel pilgrimsvandring med indslag fra fortællere, som i dette tilfælde kommer fra Viborg Fortællekreds, repræsenteret ved foreningens formand Johannes Thomsen, som gav os to ’røver-historier’ undervejs i området omkring Hald.

Ved den efterfølgende suppe i vores lokaler fulgte vi op på dagen og fik her en bekræftelse på, at ideen holder vand.

Vi opretholder derfor forbindelsen til Viborg Fortællekreds og vil sætte en ny fortællevandring på programmet i 2018.

 

 

 

 

Historie-Gruppen

Gruppen er kommet godt i gang, der er fremskaffet kopier af materiale fra dagbladene om Viborg Pilgrimscentrum, ligesom tiden forud for foreningens stiftelse begynder at tegne sig tydeligere. Nu skal vi i gang med at søge om finansiering af projektet, ligesom det store arbejde med systematisering af de historiske kilder (alle papirer vedr. foreningens liv og aktiviteter) vil tage sin begyndelse.

 I det nye år stiller foreningens tidligere formænd op til interview, ligesom flere andre nøglepersoner i foreningens historie.

Danske Kultur- og Pilgrimsveje (DKP)

Vi er nu medlemmer af foreningen ’Danske Kultur- og Pilgrimsveje’.- en paraplyorganisation for foreninger m.m. med interesse i pilgrimsruter og kulturhistoriske vandringer i Danmark.
Se mere på foreningens hjemmeside    www.kulturogpilgrimsruter.dk
Ulla Kobberup er formand for foreningen og fortæller jævnligt om foreningens aktiviteter, herunder planlægning af et seminar i 2018.
 

Besøg fra Hong Kong

I august fik vi besøg af en gruppe kristne pilgrimme fra Hong Kong. Præsten i Mariager har nogle spændende kontakter ude i verden, bl. a. i Hong Kong, og derfor havde han formidlet dette besøg, hvor hans gæster var i Viborg for at se domkirken, og for at komme til Viborg Pilgrimscentrum og høre om pilgrims-vandring i Danmark

. Det var et sjovt besøg, nogle spændende – og meget spørgelystne – gæster.

Glade gik de fra mødet med hver sin pilgrims’pin’ med vores logo – og disse pins blev flittigt brugt næste dag, da de var ude på en kort pilgrimsvandring i Mariager og omegn – ligesom de nu bliver vist frem helt ude i Hong Kong

Pilgrimsvandring i Udlandet

15 pilgrimme vendte i september hjem fra en rejse til Assisi, hvor vi gennemførte 4 vandringer i byen og omegnen. En dejlig tur med gode vandringer i stor natur og med masser af oplevelser, herunder information om byens mange kirker og gejstlige personligheder, samt om byens bestræbelser på at føre de tanker og holdninger, som blev udtrykt af Sankt Frans, ud i livet også i dag.

Om kort tid påbegynder vi arbejdet med en mulig rejse i 2018. Hvis du kunne tænke dig at være med i det arbejde, så kontakt mig, især hvis du har ideer til, hvor vi skal rejse hen for at vandre og få andre gode oplevelser.


Program 2018 - og Medlemsmøde

Bestyrelsen arbejder p.t. med at fastlægge foreningens program for 2018, og vi vil løfte sløret for nogle af ideerne på det kommende medlemsmøde, som foregår onsdag den 1. november kl. 17.00.

Mørkevandring er en af de nye ting, som vi vil invitere til at afprøve.

Vandring om natten, gerne i måneskin – og helt sikkert med medbragt kaffe.

Pause i vandringen hen imod solopgang, hvor fuglene forventeligt vil byde den nye dag velkommen med begejstret sang – ligesom os?

 

 

Samarbejde med andre pilgrims-interessenter

Rundt om i landet er der over de seneste mange år opstået mange grupperinger af pilgrims-interesserede mennesker. Vi samarbejder på forskellig måde med mange af dem, og vi har lige holdt møde med de følgende tre foreninger med henblik på at lave en fælles vandring i 2018.

Nordjysk pilgrimsforening - http://pilgrim-nordjylland.dk/

Pilgrim Mors - http://pilgrimmors.dk/

Birgittaforeningen Mariager  - http://birgittaforeningen.dk/

Ligeledes har vi en god forbindelse til Pilgrimshuset i Maribo -  http://www.pilgrimshusetmaribo.dk/  eller deres nye hjemmeside:  www.pilgrimshus.dk

I Pilgrimshuset i Maribo gennemføres NORDISK PILGRIMSSTÆVNE i dagene 17.-19. november 2017,

et stævne, som indeholder en række oplæg bl.a. om pilgrimsbevægelsen i de nordiske lande.

 

Endelig vil jeg nævne pilgrimsfællesskabet i Silkeborg, som stod i spidsen for nogle særdeles dejlige vandringer i omegnen af Ry, Silkeborg i forbindelse med Klosterrutens Jubilæumsvandring.

Silkeborg Pilgrimsfællesskab  -  http://www.pilgrimsilkeborg.dk/

 

Alt for denne gang – tak fordi du læste med! Vi ses (forhåbentlig) til medlems-

møde eller på en af vore vandringer. Pax et bonum, Steen