Lihme  kirke

Lihme kirke indeholder mange spændende arkitektoniske detaljer, anses traditionelt for at være en af Nørrejyllands ældste kirker. Den blev i 1176 indviet til Sct. Vincentius. Kirken har kun undergået relativt små ændringer gennem tiden, så man ser kirken i dag omtrent som i middelalderen.

Kirkens apsis og kor er opført i en uregelmæssigt kvaderteknik. Skibet er af rå marksten og tårnet er opført af granitkvadre og munkesten. Stilistisk præges kirken af engelsk inspiration. På skibets mure ses sildebensmønstre, partier af flade, skråtstillede sten. Den tilmurede nordportal er udsmykket med en rundbue med en kraftig rundstav og to overliggende skifter, der veksler mellem rundstavspumper og hulstave.
På apsis ses to råt tilhuggede halvsøjler. Apsis ringe højde sandsynliggør, at den på et tidspunkt er blevet gjort lavere.
Kirken præges af mange granitbilleder, og døbefonten er unik. Mest kendt er nok motivet af krigeren, der kæmper mod dragen, et motiv, der er gengivet på vores 500-kr, men fonten rummer også en hjortejagt, livstræet m.m.
Efter reformationen hørte kirken under hovedgården Kås. Fra denne periode stammer det meste af løsøret i kirken: Stolestaderne i øverste del af kirken, prædikestolen og altertavlen. Alterkalken bærer Jens Hvas til Kås og Fru Ingeborgs våben.

Lihme kirke