Kirkevandring fra Frederiks kirke

søndag den ??. november: Kirkevandring fra Frederiks kirke. (dato og tid senere)

Trehusevej 1B Frederiks, 7470 Karup, samkørsel fra VPC kl.
Vi deltager i Kirkens Gudstjeneste, prædikant sognepræst Carl Gustav Christensen.

efter gudstjenesten kører vi 4,5 km sydpå ad vej 186 til Ulvedal Rasteplads.

Her starter en ca. 10 km lang pilgrimsvandring i Stendal skov som er en del af Alhedens Plantager
Skoven er beliggende midt på den Jyske Højderyg, derfor passerer Hærvejen gennem skoven.

Alle er velkomne til at vandre med.

medbring mad og drikke til 2 pauser.

Husk solidt vandtæt fodtøj.

 

Frederiks kirke
læs om den her


Stendal skov

Kort over ruten
se den her