Pilgrimsvandring langs Karup å

 

søndag den 14. maj:
Pilgrimsvandring fra Karup kirke:

Kirkebakken 10, 7470 Karup.
Vi deltager i kirkens gudstjeneste kl. 10
Herefter en ca. 11 km lang pilgrimsvandring langs Karup ådal. Det er en smuk tur i varieret terræn og mange steder helt tæt på den uregulerede fredede å.
størstedelen af turen går gennem flyvevåbnets offentlige område
en del af tilbageturen mod Karup går på cykelstien til Karup lufthavn og Alhedestien
 

 

Medbring mad og drikke.

HUSK solidt fodtøj.

 Alle er velkomne til at vandre med.               

 


karup å