Hjerk kirke

Hjerk kirke, der ligger på et af de højeste punkter i Salling og kan ses viden om, er en romansk kvaderstenskirke med kor og skib. Det nuværende tårn er bygget først i 1500-tallet.

Den tilmurede kvindeportals tympanonfelt har et viekors i granit. Våbenhuset er bygget i årene efter stormfloden i 1825 og de gamle romanske vinduesfatninger ligger som grundsten mod øst, idet der er sat nye vinduer ind mod syd og nord.

Kirkens døbefont skal efterligne en trætønde, som den erstatter i sten.
Kummen er dekoreret med elleve tætliggende rundstave.

Prædikestolen med den enorme lydhimmel er snedkeret samtidig med altertavlen

I våbenhuset, der er nyistandsat, har der de sidste mange år været udstillinger ved højtiderne af lokale kunstnere, som enhver vil kunne se, når kirken er åben.

 


Hjerk kirke