Generalforsamling i VPC 7. juni

 

Formandens årsberetning
læs den her

Afdelingens årsregnskab
se det her

Generalforsamlingen blev afholdt i bibliotekets lokaler ved siden af foreningens egne lokaler, og der deltog 14 medlemmer. Alle skulle have coronapas med.

Ordstyrer var Ole Kristensen fra bestyrelsen.

Formanden Steen Rasmussen fremlagde årsberetninger, som indeholdt personlige elementer og iøvrigt kan læses på hjemmesiden.
Ligeledes kan man der se foreningens regnskab, som efter corona med meget reduceret aktivitet, er ekstra positivt 

På valg var formand Steen Rasmussen og Bente Ejsing, og begge blev genvalgt med klapsalver.
Der kunne vælges op til tre suppleanter, men kun Ulla Kobberup genopstillede. 

Der skal hermed opfordres til en indsats fra medlemmernes side til at melde sig til dette afgørende arbejde, for at sikre foreningens bestående på længere sigt.,
Suppleanter vælges for et år ad gangen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret for derigennem at blive fortrolige med foreningens arbejde.
Desuden efterlyses frivillige til at deltage i det generelle arbejde med planlægning og afholdelse af vandringer og øvrige arrangementer.


Efter servering med kaffe, the, osteanretning og flødeskumskage, delte vi os i tre grupper for at diskutere foreningens formål med vandringer og indhold og fremkomme med tanker i den forbindelse. Formanden efterlyste, hvordan vi kan styrke det åndelige og spirituelle fokus. Åbenhed, meningsudveksling og fællesskab blev fremhævet som vigtige elementer fra grupperne.

Generalforsamlingen sluttede kl.22.

Ref. Ulla Kobberup