Engesvang kirke

Engesvang kirke

En oprindelig kirke i Engesvang blev lagt øde tilbage i 1300-tallet. Egnen var hårdt ramt af pesten og krigsfolk, der kom ad Hærvejen.
I årene herefter var området en del af Kragelund sogn indtil lokal indsamling i 1892 gjorde det muligt at bygge en ny kirke.
Som de øvrige såkaldte "hedekirker" på egnen fra den samme periode er kirken bygget i røde teglsten. Indvendig er den hvidkalket og næsten uden udsmykning. På alteret er der et enkelt kors af egetræ.

Kirken blev dog hovedrestaureret i 1967-68, hvor den blev skalmuret og fik tilbygget præsteværelse. Kirkens interiør er meget enkelt og lyst, men det ferske udtryk brydes nu af kirkens nye, farvede stole, der erstattede de gamle kirkebænke i 2010.

 

 


Engesvang kirke