Eftermiddagscafé 2018


Eftermiddagscafé
Som en direkte udløber af sidste bestyrelsesmødet og snakken rundt i hjørnerne om, hvad vi kan bruge vores fine lokaler til, kom pludselig denne idé, som bestyrelsen straks har godkendt.
I løbet af november/december vil vi gennemføre tre ’eftermiddags-caféer’ – og hvad er det så for noget?
Vi vil forsøge os med det følgende:
Eftermiddagscafé, onsdag den 14. november kl. 15.30 - 17.30: Kaffe, formandens hjemmeb(r)agte brød med ost og pølse,
oplæg om humanisme som mulig værdi i pilgrimsarbejdet.
 
 
Eftermiddagscafé, onsdag den 28. november kl. 15.30 - 17.30: kaffe m.m.m.,
oplæg om 'eksistentielle spørgsmål' som mulig værdi i pilgrimsarbejdet.
 
 
Eftermiddagscafé, onsdag den 12. december kl. 15.30 - 17.30: kaffe m.m.m.,
oplæg om forholdet mellem humanisme, det 'eksistentielle' og kristendom - i pilgrimsarbejdet.
 
Jeg tænker, at vi på café-dagene kan starte med kaffe m.m. og derefter omkring kl. 16.00 eller 16.15 kan tage mit aktuelle oplæg, som højst varer 10-15 minutter - og herefter have en debat om sagen.
Pris for fortæring: 20 kr. Tilmelding ønskes af hensyn til bespisning, til  steen@europilgrim.dk
 
Vi håber, at I vil komme og deltage i samvær og debat – og ser frem til at skænke en god kop kaffe til jer!