Daugbjerg Kalkgruber

Daugbjerg Kalkgrubber er Danmarks ældste kalkmine med en historie der går ca. 1.500 år tilbage.
Man begyndte at bryde kalke til mørtel, først fra åbne brud men efterhånden fandt man ud af at lave minegange, så arbejdet kunne fortsætte igennem vinter perioden.
Kalken blev primært anvendt til mørtel.

Kalken fra Daugbjerg rejste langt.
Kalken fra Daugbjerg blev brændt i store kalkbrænder-ovne og blev her til mørtel. Denne mørtel blev fragtet med stude ned ad Hærvejen. Hærvejen er et gammelt hjulspor i Danmark som starter i Viborg og går ned gennem Jylland via Flensborg til Hamborg.

Kalken fra Daugbjerg blev  anvendt til betydelige bygningsværker bl.a. kan nævnes Dannevirke i Sønderjylland. Dette var en vigtig forsvarslinje, bygget af sten og jord tværs over Jylland. Den stammer tilbage fra Cimbrer-tiden omkring jernalderen 500. Gottorp Slot i Slesvig blev også bygget ved hjælp af mørtel fra Daugbjerg.

  

Daugbjergs nære beliggenhed til Viborg by, middelalderens "jyske hovedstad" med engang 12 sognekirker, en domkirke, klostre, en byggelysten biskop og et rigt borgerskab betød, at Daugbjerg altid havde kunder til den brændte kalk, og det var nødvendigt for en stabil produktion. Da Viborg i 1500-tallet mistede pusten, havde de i Daugbjerg og Mønsted forlængst fundet et større marked.

Produktionen øges
da byggeriet med teglsten blev almindeligt i 1700 tallet, steg forbruget af kalk til mørtel betydeligt. Årligt blev gang systemet forøget med ca. 700 meter minegange, til det nu vidtforgrenede system af underjordiske gange.
I 1860'erne, hvor produktionen var på sit højeste, blev derfra Mønsted og nabobyen Daugbjerg årligt kørt godt 3000 vognlæs brændt kalk ud til forbrugere i hele Jylland.

Minearbejderne
Det var mændenes opgave at bryde kalken og sådan et arbejde gik i arv fra far til søn.
Og det var kvinder og børn som transporterede kalken ud af minen og hen til kalkovnen, så den kunne blive brændt.

Produktionen indstilles i 1872

Genopdagelsen af gruberne
1922 blev gruberne genfundet af nogle drenge, som legede i skoven efter en stort skybrud, da der pludselig viste sig et hul i jorden.

Og i 1951 blev området hvor kalkgruben ligger, total fredet.